Gia Công Tôn, Thép theo yêu cầu

Hệ thống 3 nhà máy sản xuất và gia công trực thuộc Thảo Hương được phân bố tại Quảng Ngãi có tổng công suất gia công hơn lớn hằng năm. Không ngừng cải tiến, hoàn thiện chính là kim chỉ nam của chúng tôi để hướng đến cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cũng như đáp ứng cho nhu cầu đa dạng của các công trình xây dựng.

Get A Quote

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.